Về chúng tôi

Blog Màu Sắc là trang web dành riêng cho tất cả mọi thứ màu sắc. Từ thương hiệu đến tâm lý màu sắc, Blog Màu sắc là một nguồn trực tuyến để tạo cảm hứng khi thiết kế bất cứ thứ gì từ nhà ở đến công việc kinh doanh của bạn.

Đây là một blog trực tuyến được bắt đầu bởi QTV Color, một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học về màu sắc. Mục tiêu của tôi  cho dự án này là tập hợp tất cả kiến thức về màu sắc và chia sẻ nó với bất kỳ ai quan tâm.

Với sự trợ giúp của các bảng màu khác nhau, chúng tôi sẽ khám phá các chủ đề và phong cách thiết kế khác nhau để truyền thêm cảm hứng cho bạn. Mục tiêu chính của nó là truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế và các loại hình sáng tạo khác thông qua màu sắc và bảng màu.